Min Bolighandel Servicecenter

70 254 264
servicecenter@minbolighandel.dk
'

De vigtigste dokumenter i livet

Når man køber eller sælger bolig, er det ofte også et punkt i livet hvor man tager stilling til om man har styr på andre vigtige dokumenter. Det kan være testamente, fremtidsfuldmagt, gavebrev til f.eks. børn osv. Min Bolighandel kan holde dig i hånden under hele denne proces og sikre at du udover bolighandlen, også har styr på de – for mange – lidt kedelige formaliteter.

 

Samejeoverenskomst

Hvem har ret til hvad?

En samejeoverenskomst henvender sig til alle, der køber
bolig sammen uden at være gift. Overenskomsten giverstyr på økonomi, fordeling af udgifter, aftaler, og hvad
der sker i tilfælde, at man flytter fra hinanden, og skal
ophæve det fælles ejerskab.

Hvem bør have en samejeoverenskomst?

 • Alle ugifte samlevende, der køber bolig sammen
 • Alle, der køber en andel af en ejendom, som ikke er
  omfattet af en andelsboligforening eller ejerforening
  m.fl., f.eks. familie og vennepar, der køber hus
  sammen.
 • Ejere af flerfamiliehus/villalejligheder.

I dokumentet tages bl.a. stilling til

 • Hvordan ser økonomien og fordelingen af udgifter ud?
 • Hvordan håndteres vedligehold, drift, forkøbsret, ophævelse og udtræden?
 • Aftaler omkring fælles arbejdsdage, havearealer, faste mødeaftaler mv, fremgangsmåde ved salg af andel/hele samejet, forkøbsret, princip for værdiansættelse, frister mv.
 • Mulighed for at sælge, hvis man ikke længere skal bo eller eje noget sammen.

Kr. 4.990 inkl. moms

Fremtidsfuldmagt

Hvem skal passe på dig, når du ikke længere kan selv?

En fremtidsfuldmagt er et smidigt og hurtigere alternativ til en værgemålssag. Nødvendige beslutninger i forhold til personlige og/eller økonomiske forhold, f.eks. salg af hus, flytte på plejehjem, beslutning om behandling, søge om tilskud, betaling af regninger, kan træffes af en fremtidsfuldmægtig på dine vegne.

Det er normalt at ægtefæller giver fremtids-fuldmagt til hinanden, og det er normalt, at ægtefæller skriver under på hinandens fremtidsfuldmagter

Hvem bør have en fremtidsfuldmagt?

 • Alle voksne myndige personer. Ægtefæller, ugifte og enlige.
 • Åndsfriske ældre, der gerne vil have, at beslutninger hurtigere kan træffes på deres vegne, hvis behovet opstår i fremtiden.

Dokumentet indeholder bl.a. en stillingtagen til

 • Hvem skal varetage dine personlige forhold?
 • Hvem skal varetage dine økonomiske forhold?
 • Sådan vælger du, hvem der skal passe på dig og dine interesser.

Kr. 2.990 inkl. moms pr. person

Kr. 4.990 inkl. moms for et par

Ægtepagt

skal I dele jeres formuer, hvis I bliver skilt?

En ægtepagt skal laves, når formuen ikke ønskes delt ved separation og skilsmisse. I supplement med et testamente kan ægtepagt sikre, at formuen går til den, du ønsker.

Hvem bør have en ægtepagt?

 • Ægtefæller.
 • Folk, der planlægger at gifte sig med hinanden.

Dokumentet indeholder bl.a. en beskrivelse af

 • Hvordan formuerne deles (eller ikke deles)ved separation og skilsmisse
 • Hvilken type af særeje der er tale om
 • Hvorvidt ægtepagten gælder hele eller dele af formuen eller enkelte aktiver.

Kr. 3.490 inkl. moms

Gavebrev

Skal du give en større gave?

Et gavebrev sikrer dokumentation for, at en gave er givet, og de vilkår gaven gives under, f.eks. som særeje. Kan f.eks. bruges i supplement ved en familieoverdragelse.

Hvem bør lave et gavebrev?

 • Alle, der ønsker at give en større gave end mindre lejlighedsgaver.
 • Alle, der ønsker at knytte betingelser eller vilkår til en gave.

Dokumentet sikrer bl.a.

 • Dokumentation for gaven overfor myndighederne (Skat).
 • At du sikrer bevis for de vilkår, gaven er givet under.

Kr. 2.990 inkl. moms

Testamente

Hvem skal arve dig, når du er død?

Et testamente bestemmer, hvem der skal arve dig. For at sikre, at arven fordeles efter dine ønsker og behov, så du f.eks. kan sikre, at din partner kan blive siddende i huset, hvis du dør.

Har du børn og/eller ægtefæller har disse altid ret til tvangsarv. Tvangsarv er lig med ¼ af dine værdier. Friarver minimum ¾ af dine værdier. Evt. ægtefælle arver halvdelen af tvangsarven. Børn arver i fællesskab den del af tvangsarven, som ikke går til en evt. ægtefælle.

Hvem bør have et testamente?

 • Personer med fast ejendom, der vil sikre hinanden.
 • Personer med mindreårige børn og ægtefæller eller samlevere, der vil sikre hinanden.
 • Personer med et ønske om en anden fordeling af arven end arveloven bestemmer.

Dokumentet indeholder bl.a. beskrivelse af

 • Hvordan din formuefordeles efter dine behov og ønsker
 • Hvordan du passer bedst muligt på din partner og dine børn, så de trygt kan komme videre
 • Hvordan din ægtefælle/partner overtage jeres ejendom billigst muligt
 • Hvorvidt arven skal være særeje, hvis arvingen bliver skilt.

Kr. 3.990 inkl. moms

Gældsbrev

Skal du låne penge til dine børn?

Et gældsbrev sikrer dokumentation for, at du har givet et lån. Et gældsbrev bruger man f.eks. for at sikre, at man kan købe eller overdrage en ejendom uden at skulle optage lån i banken, f.eksi forbindelse med en familiehandel.

Der er ikke noget maksimum beløb på lånet, som giver mulighed for rente-og afdragsfrit lån til børn og forældre på fordelagtige vilkår. Du har ikke pante-sikkerhed med et gældsbrev. Det vil kræve et pantebrev.

Hvem bør lave et gældsbrev?

 • Ugifte samlevende, der ikke kommer med lige mange penge ved et køb af fælles bolig.
 • Familiesalg, hvor forældre sælger bolig til børnene.
 • Familielån, hvor forældre låner penge til børn til køb af egen bolig.

Dokumentet sikrer bl.a.

 • Mulighed for køb (og salg) af bolig uden om bankerne?
 • Fordelagtige lånevilkår indenfor familien?
 • At lånet betales tilbage.
 • Dokumentation overfor Skat, for at det er tale om et lån, og ikke en skattepligtig gave.

Kr. 2.990 inkl. moms

 

Kontakt Min Bolighandel

70 254 264 | servicecenter@minbolighandel.dk

Vi er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, din sikkerhed for, at vi har den rette kompetence samt forsikringsdækning til at at kunne bistå med udformning af dine juridiske dokumenter.

Både til privat og erhverv.

    

Du kan også se ovenstående som en brochure

 

 

 

 

 

 

Bestil tilbud på udarbejdelse af vigtige dokumenter

Vi kontakter dig, så vi kan tale nærmere om hvilke behov du har og hvordan vi bedst kan hjælpe med udarbejdelsen af relevante dokumenter for dig.