Min Bolighandel Servicecenter

70 254 264
servicecenter@minbolighandel.dk
'

Tillykke med handlen

Inden overdragelsen og umiddelbart efter, er der nogle forhold som skal på plads. Herunder kan I se den videre proces. Vær særligt opmærksom på, hvilke forhold I selv skal sørge for.

Køber skal INDEN overtagelsen sørge for:

 • Indbetaling af tinglysningsafgift til den der udarbejder
  skødet
 • Signere skødet eller fuldmagt hertil
 • Tilmelde sig el- og evt. naturgasleverandør
  El (uden binding og fra et selsab med 4,6 ud af 5 på trustpilot) samt evt. naturgas kan tilmeldes her: stromlinet.dk/minbolighandel
 • Tilmelde sig tv og internet såfremt dette ikke
  overtages

 

Min Bolighandel Servicecenter sørger inden overtagelsen for:

 • At udarbejde skøde eller gennemgå
  dette, hvis det udarbejdes af anden rådgiver
 • Orientere evt. grund-/ ejerforening
  /udlejningsfirma om købet, så ejerskiftet registreres
 • At følge op på, at evt. finansiering af boligen
  falder på plads
 • At orientere jer, når alle handlens betingelser er
  opfyldt, og boligen dermed er klar til at blive
  overdraget til køber.
  Ejendomsmægleren ringer og aftaler dag og tid
 • At sælger sørger for opsigelse af internet, tv, alarm
  mv. som ikke skal overtages af køber. Vær OBS
  på evt. opsigelsesfrister

Sælger skal huske EFTER overtagelsen:

 • At afmelde PBS-betalinger vedr. boligen efter
  overdragelsen
  (f.eks. forsikring, vand, el, varme, ejendomsskat, mv.)

 

Min Bolighandel Servicecenter sørger efter overtagelsen for:

 • At meddele ejerskifte og aflæsningstal til forsyninger, så de kan udarbejde slutopgørelse
 • At følge op på, at sælgers forsikring er opsagt af
  købers forsikringsselskab (husforsikring)
 • At undersøge om garantien er erstattet af
  kontantdeponering hos sælgers bank rettidigt
 • At sørge for udarbejdelse af refusionsopgørelse eller
  gennemgår denne, hvis det udarbejdes af anden
  rådgiver
 • At koordinere handlens afsluttende ekspeditioner med
  købers og sælgers bank samt evt. andre rådgivere

Du er altid velkommen til at ringe med spørgsmål og kan kontakte os på 70 254 264 eller sende os en mail på
servicecenter@minbolighandel.dk

Vi ser frem til et godt samarbejde om afslutning af jeres salg.